Ska ni införa nytt arbetssätt? Nya workshoptillfällen

Välkommen att delta i två digitala workshops där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare.

Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt hos er?

Vi välkomnar verksamheter från hela Stockholm och från alla socialtjänstens områden. Workshoparna äger rum den 9 och 29 mars 2021, klockan 13–16. Det är viktigt att samma personer deltar vid båda tillfällena.

Införande och användning av nya arbetssätt, metoder eller insatser kan vara komplicerat eftersom de inte alltid är framtagna för det sammanhang som de ska användas i. Tillsammans med anställda på FoU:er och forskare från Karolinska Institutet får ni hjälp att reflektera över balansen mellan följsamhet till den ursprungliga metoden eller arbetssättet och anpassningar för att få arbetssättet att fungera optimalt hos just er.

Datum

Mer information och intresseanmälan

Vidareläsning

Läs mer om FOU nu:s arbete med systematiskt kvalitetsarbete: Stärkning av systematik och kompetens rörande följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

Publicerad 2020-11-24

Senast ändrad 2020-11-24