Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt hos er?

Ännu finns möjlighet att anmäla intresse till att delta på två digitala workshops i mars som ger möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare.

Den ursprungliga metoden eller arbetssättet som ska införas behöver vara beskrivet sedan tidigare, vetenskapligt eller utifrån beprövad erfarenhet. Vi välkomnar verksamheter från hela Stockholm och från alla socialtjänstens områden.

I workshopform får deltagarna arbeta med sitt nya arbetssätt eller metod alternativt redan införda arbetssätt som behöver ett ”omtag”.

Publicerad 2021-02-19