Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt hos er?

Välkommen att delta i två workshops där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare.

Vi välkomnar verksamheter från alla socialtjänstens områden från hela Stockholm län.

Tid: Workshop 1: 3 mars 2020 kl. 13–16
Tid: Workshop 2: 25 mars 2020 kl. 13–16
Vilka: Tre till sex personer från varje verksamhet deltar.

En andra omgång av workshopserien kommer att ges under hösten. Datum är ej ännu satta.

Ladda ner inbjudan med information här:

Läs mer om vårt arbete med systematik och arbetssätt: Stärkning av systematik och kompetens rörande följsamhet och anpassning vid införande av nya arbetssätt

Publicerad 2019-12-04

Senast ändrad 2020-09-23