Presentationer på En eftermiddag för Trygg hemgång

Den 27 november 2019 anordnade FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en konferens för att presentera sina studier kring Trygg hemgång. Här kan du se de presentationer som gavs.

Presentationer

Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – Bettina Meinow, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Att främja en trygg hemgång från sjukhus – Helena Vidberg, Nestor FoU-center

Vad kan vi lära från uppstart av Trygg hemgång i Järfälla – Elisabeth Lauritzen, FOU nu

Vidareläsning:

Publicerad 2020-09-15

Senast ändrad 2020-09-23