Stort intresse för Trygg hemgång när länets äldre-FoU:er bjöd in

Drygt 100 personer från bl.a. kommunledningar, Trygg hemgångsteam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SKR och geriatrik, slöt häromdagen upp för att lyssna in och diskutera ”Trygg hemgång”, en ny form av stöd som syftar till att stärka hemgången för sköra äldre som skrivs ut från sjukhus.

Det var Stockholmsområdets fyra äldreinriktade FoU-enheter (FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum), som bjudit till konferens på Ulfsunda slott den 27 november 2019, för att presentera sina studier kring Trygg hemgång som har genomförts under året. Konferensdeltagarna och FoU:erna diskuterade sedan olika aspekter av Trygg hemgång. Olika teman togs upp. Några av dem handlade om fördelar och nackdelar med hur kommunerna väljer att organisera Trygg hemgång, vilken typ av resultat av Trygg hemgång som kan vara önskvärd och vilken typ av stöd som kan eller bör ingå i Trygg hemgång.

Rapporter om Trygg hemgång:

Övrigt:

Publicerad 2019-12-02

Senast ändrad 2020-09-23