På väg! Mot nära vård och socialtjänst i framkant!

Den årliga digitala erfarenhetskonferensen genomfördes 1 dec 2022. Det var stor uppslutning med ca 50 deltagare från kommunerna, vården, FoU:er, Akademiskt primärvårdscentrum, Storsthlm med flera.

Nio olika samtal fördes kring angelägna områden där FOU nu möter kommunerna och regionen på väg mot nära vård och socialtjänst i framkant. Hur kan vi reflektera och lära tillsammans kring det arbete som pågår? Varje samtal inleddes med ett exempel eller annan input till frågan.

Nio samtal om angelägna områden

 • Geografisk samordning för gemensam utveckling
  Exempel från Järfälla där en arbetsgrupp tillsattes för en mer sömlös växelvård. Hur kan vi i lokal samverkan arbeta för att lösa gemensamma utmaningar?
 • En nära vård och omsorg inkluderar anhöriga
  Exempel på utveckling av anhörigperspektiv inom socialtjänsten, en kunskapsresa inom FOU nu för lokal utveckling. Hur kan vi på bästa sätt samarbeta för att inkludera anhöriga?
 • Samplanering i hemmet – tillsammans erövra SIP
  Exempel från Sundbyberg där vård och omsorg tillsammans tagit fram en modell för SIP i Sundbyberg. Hur kan vi i samverkan erövra nya arbetssätt?
 • När slutenvården följer med hem
  Exempel på geriatrikens nya uppdrag; förstärkt utskrivning. Hur kan vi samordna den vård och omsorg som ges i hemmet?
 • Vård och omsorg gör förebyggande hembesök – till nyfödda och äldre
  Exempel från Sundbyberg där socialtjänst och primärvård som gör hembesök till nyblivna föräldrar. Även inom t ex stöd till äldre görs hembesök. Hur kan vi lära tillsammans om stöd i tidigt skede
 • Chefers behov av stöd för att leda omställningen mot nära vård
  Vilka kompetenser kan behövas? Hur ser chefer på sitt behov av kompetens och stöd att leda. Hur behöver ledare stödjas och få kompetens att leda omställning mot nära vård?
 • Rum för lärande – ett sätt att utveckla och säkra kompetens
  Exempel från start av metodrum för träning av bl a vårdmoment. Hur kan vi tillsammans säkra rätt kompetens?
 • Socialtjänst i framkant – att ta ett stort steg på vägen
  Exempel från workshop med Ekerö ledningsgrupp/socialförvaltning och socialcheferna i nordvästra Stockholm. Hur kan man spana och visionera tillsammans?
 • Hur vet vi om vi är på rätt väg?
  Deltagarna reflekterar tillsammans med FOU nu om vilka delar av nära vård som idag följs upp. Vilka tankar finns om behov av uppföljning? Hur kan, vill och behöver vi följa nära vård

Resultatet tar vi med för ett fortsatt starkt arbete 2023.

Tack till alla som bidrog!

Publicerad 2022-12-19

Dokumentation

Vi har sammanställt en presentation med innehåll från dagen, inklusive medskick från dagens samtal. Klicka nedan för att ladda ner PDF:en.