Lunchseminarium om teamarbete inom vård och omsorg, 16 april 2021

Välkomna på ett digitalt lunchseminarium om team och teamarbete, den 16 april 2021. Seminariet riktar sig till alla verksamma inom socialtjänstens samtliga områden som är nyfikna på team.

Vi bjuder på en orienterande presentation av det aktuella kunskapsläget rörande team och teamarbete:

  • Vad är team och vad innebär teamarbete?
  • Vad kan framgångsrikt teamarbete betyda för organisation och medarbetare?
  • Vad kännetecknar effektivt teamarbete och hur når vi dit?

Efter presentationen fortsätter vi med ett gemensamt samtal kring intresse och behov av att lära mer om team och teamutveckling samt möjligheter för detta i verksamheterna.

Anmäl dig här

Publicerad 2021-03-18