Lunchseminarium om team och teamarbete

  • 2021-04-16

  • 11.30 - 12.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Välkomna på ett digitalt lunchseminarium om team och teamarbete inom vård och omsorg.

Program

Vi inleder med en orienterande presentation av det aktuella kunskapsläget rörande team och teamarbete:

  • Vad är team och vad innebär teamarbete?
  • Vad kan framgångsrikt teamarbete betyda för organisation och medarbetare?
  • Vad kännetecknar effektivt teamarbete och hur når vi dit?

Efter presentationen fortsätter vi med ett gemensamt samtal kring intresse och behov av att lära mer om team och teamutveckling samt möjligheter för detta i verksamheterna.

Medverkande

Vid seminariet kommer personer från FOU nu att medverka samt Annika Lantz, som är professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till alla verksamma inom socialtjänstens samtliga områden som är nyfikna på team.

Kontakt

För mer information kontakta Charlotte Klinga, charlotte.klinga@sll.se, eller Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@sll.se

Anmälan och information

Formuläret är nu stängt. Tack för visat intresse! (2021-04-15, 17:00)

Länk till seminariet har skickats ut till alla som anmält sig.

Forskning och utveckling, Seminarium