Lunchseminarium om samverkan väckte intresse och engagemang

Tisdagen den 12 september 2023 anordnade FOU nu ett första av en serie digitala lunchseminarier, denna gång om projektet SAMSAS, på temat "Samverkan i det förebyggande arbetet". Uppslutningen var god, och flera åhörare uttryckte intresse för att kroka arm för fortsatt möjligt utvecklingsarbete.

FOU nu:s Maria "Mia" Flink presenterade projektet SAMSAS, där aktörer från kommun och civilsamhälle har samskapat samverkan. Aktörerna har tillsammans utvecklat former för hur de kan samverka för att förebygga ohälsa hos äldre.

Anne Morgan Martin från Förebyggandeenheten i Upplands-Bro redogjorde för sina erfarenheter som aktör i projektet och om samverkansnätverket SAMSAS Upplands-Bro. Anne berättade om hur nätverkets medlemmar funnit stöd och kraft i den handledning och de strukturer som projektet SAMSAS och FOU nu bidragit med, vilket gett dem självförtroende att ta deras lokala arbete framåt. Bra samtal och stort engagemang från seminarieåhörarna uppstod.

Mias presentation från seminariet finns nu tillgängligt att ladda ner via följande länk:

Frågor?

Har du några frågor? Kontakta Mia på maria.flink@regionstockholm.se

Nästa lunchseminarium

Höstens andra lunchseminarium kommer hållas den 25 oktober, kl 12.15–13.00, på temat ”Systematisk färdighetsträning för ökad kompetens och samverkan”. Läs mer här: Lunchseminarium: Systematisk färdighetsträning för ökad kompetens och samverkan

Publicerad 2023-09-12