Kunskapsresan för anhörigstöd i framkant – del 1 avslutad

Den 8 juni hade FOU nu, tillsammans med de som deltagit i kunskapsresan kring anhörigstöd, ett seminarium för chefer m.fl. – ”Avstamp lokal utveckling av anhörigstöd”.

Erfarna och intresserade anhörigkonsulenter, handläggare (bistånd och LSS) och kvalitetsutvecklare från FOU nu:s ägarkommuner har under hösten 2021 och våren 2022, vid fyra tillfällen, mött forskarteamet från Jönköping University, Hälsohögskolan, mitt under deras pågående forskningsstudie kring anhörigstöd. Kunskap om stödet till anhöriga, reflektioner och dialoger har gett fördjupad förståelse och ny insikter både för de som deltog från kommunerna och för forskarna. Anhörigperspektivet genomsyrar all vård och omsorg vilket förutsätter att alla nivåer involveras och att samarbete sker med civilsamhället.

På slutseminariet för chefer och andra intresserade, summerades kunskapsresan, och insikter och medskick delades. Ett 40-tal personer deltog; förutom företrädare för äldreomsorg och LSS-verksamheter deltog även anhörigföreningar.

Flera kommuner planerar nu för lokal utveckling. Förslag finns om fortsatt samarbete inom FOU nu och tillsammans med forskarna samt med anhörigföreningarna.

Publicerad 2022-06-20