Delregionalt avstamp för god och nära vård i nordvästra Stockholms län

Den 3 oktober arrangerade FOU nu en gemensam kickoff för god och nära vård-omställningen i nordvästkommunerna, på uppdrag av Socialcheferna i nordväst, delregionala nordvästnätverket och Region Stockholm.

Behov av delregional kickoff eller avstamp handlar inte att starta från noll utan att samlas för att gemensamt bidra till största möjliga kraft i det fortsatta lokala arbetet – för en omställning till god och nära vård. Det handlar om att ta nästa steg utifrån de olika erfarenheter som gjorts i kommunerna, kring de nya rollerna/funktionerna, organisering, samverkan, behovsinventering och resultat. På uppdrag av Socialcheferna i nordväst, delregionala nordvästnätverket och Region Stockholm arrangerade FOU nu gemensam kickoff för god och nära vård-omställningen i nordvästkommunerna den 3 oktober.

Medverkade gjorde ansvariga från HSF och SLSO, geografiskt samordningsansvariga från primärvården, socialchefer eller motsvarande, både för äldre/funk och IFO, samordningsfunktionerna för god och nära vård i kommunerna, ytterligare funktioner/nyckelpersoner med ansvar för omställningen för god och nära vård, till exempel MAS, Storsthlm samt FOU nu och FoU Nordväst.

Under workshopen synliggjordes bland annat en gemensam bild av vilka som gör vad och hur man kan få största nytta av de olika roller, uppdrag och resurser som finns. FOU nu fortsätter stötta det lokala arbetet med stöd för samverkansgrupper (etablering, nyorientering, gemensamma handlingsplaner) och gemensamma utvecklingsarbeten för god och nära vård (ex SIP, sömlösa vårdkedjor, förebyggande insatser).

Nästa delregionala tillfälle är en digital konferens  på eftermiddagen den 16 januari 2024.

Läs mer om hur FOU nu stöttar omställningen mot en god och nära vård med nytt forskningsprojekt här!

Kontakt

För mer information, kontakta Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se, eller Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se.

Publicerad 2023-10-18