God nära vård - vad fungerar, för vem, under vilka omständigheter och varför?

Planering pågår av ett forskningsprojekt som både ska stödja och utvärdera omställningen mot god och nära vård.

För att bidra till praktiskt användbar kunskap kommer projektet utformas för att bättre förstå ”vad som fungerar, för vem, under vilka omständigheter, och varför” utöver att studera effekter av omställningen.

För att forskningen ska bli så relevant och användbar som möjligt engagerar vi berörda verksamheter för att förstå vad ett framtida forskningsprojekt bör fokusera på och identifiera verksamheter som är intresserade av att medverka i det framtida forskningsarbetet. Vi kommer att göra detta genom kortare enkäter till och samtal med personer som är engagerade inom god och nära vård i kommun, region och civilsamhälle. Materialet som samlas in under planeringsprojektet kommer också kunna användas i FoU:ernas arbete med att stödja kommunernas pågående utveckling- och omställningsarbete.

Planeringsarbetet sker med stöd av externa forskningsmedel från Forte, mellan flera FoU:er i länet.

Läs mer här: God nära vård - vad fungerar, för vem, under vilka omständigheter och varför?

Publicerad 2023-03-21