Digitala lunchseminarier under hösten

Under hösten 2023 planerar vi för några kortare digitala lunchseminarier.

Seminarieserien inleds med ”Samverkan i det förebyggande arbetet” om bland annat SAMSAS-projektet. Datum är 12 september, kl 12.15–13.00. Läs mer här!

I oktober handlar lunchseminariet om ”Systematisk färdighetsträning för ökad kompetens och samverkan”. Datum är 25 oktober, kl 12.15–13.00. Läs mer här!

I november lyfter vi ”Anhörigperspektivet – att inkludera anhöriga i nära vård och omsorg”.

Datum och tider för seminarierna i oktober och november sätts efter sommaren.

Publicerad 2023-06-16

Senast ändrad 2023-09-12