Lunchseminarium: Samverkan i det förebyggande arbetet

  • 2023-09-12

  • 12.15 - 13

  • Digitalt via Microsoft Teams

Höstens första lunchseminarium är på temat "Samverkan i det förebyggande arbetet".

Vi på FOU nu har planerat för en serie kortare lunchseminarier om aktuella och intressanta ämnen relaterade till vår verksamhet. På detta första lunchseminarium kommer FOU nu:s Maria "Mia" Flink, forskare och docent, tala på temat "Samverkan i det förebyggande arbetet".

Mia kommer presentera projektet SAMSAS där aktörer från kommun och civilsamhälle har samskapat samverkan. Aktörerna har tillsammans utvecklat former för hur de kan samverka för att förebygga ohälsa hos äldre. Anne Morgan Martin från Förebyggandeenheten i Upplands-Bro kommer presentera sina erfarenheter som aktör i projektet och om samverkansnätverket SAMSAS Upplands-Bro.

Datum

12 september 2023, kl. 12:15–13:00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Forskning och utveckling