Digital konferens om lärdomar av coronapandemin

Välkommen på en digital konferens och ta del av erfarenheter från vår region och FOU nu:s ägarkommuner. Datum: 14 december 2020.

Pandemin har inneburit och innebär fortsatt stor omställning och påfrestning men också ett unikt tillfälle att lära. Låt oss tillsammans dela några erfarenheter från vår region och våra kommuner!

Bli inspirerad, bidra med reflektioner och knyt kontakter!

Datum: 14 december 2020, 14.00–17.00
Plats: Online

Läs mer via länken nedan.

Publicerad 2020-11-30

Senast ändrad 2020-11-30