Dialogforum nr. 2: Om delaktighet och digitalisering

Regionalt dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle. För socialtjänst, i samverkan med andra aktörer, i Stockholms län

Varmt välkommen både ni som deltog vid första dialogforumet och nya deltagare!

Denna gång tar vi ett steg vidare och tittar närmare på några av de spännande initiativ som tas i länet för att på olika sätt erbjuda invånarna stöd i användning av digital teknik. Syftet är att tillsammans lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur initiativen bidrar till ökad delaktighet för invånarna och vad som är viktigt att uppmärksamma i det fortsatta arbete. Särskilt fokus ligger på hur man når de som har stora utmaningar att delta aktivt i ett digitaliserat samhälle.

Forumet kommer hållas digitalt.

Läs mer via länken nedan.

Publicerad 2021-09-06