Dialogforum #2 om delaktighet och digitalisering

  • 2021-09-23

  • 13 - 16

  • Digitalt via Zoom

FoU-enheterna i Stockholms län fortsätter sitt arbete kring delaktighet i det digitaliserade samhället. Du kan vara med och påverka arbetets inriktning när vi bjuder i till vårt andra regionala dialogforum om socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhället!

Vi förväntas i allt högre grad använda digital teknik för att vara delaktiga i vår vardag och i samhället. Men den som inte använder digital teknik riskerar bli begränsad och hamna i utanförskap. Socialtjänsten har en viktig roll i frågor som rör invånarnas delaktighet.

Den 27 maj höll vi, några av FoU:erna i Stockholms län i samarbete med forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet, ett regionalt dialogforum på temat "Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället". Nu är det dags för vårt andra dialogforum där vi fortsätter vårt arbete tillsammans.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten, och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar.

Anmälan och information

Läs mer här!

Forskning och utveckling, Konferens