Dialogforum #2 om delaktighet och digitalisering

  • 2021-09-23

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt via Zoom

FoU-enheterna i Stockholms län fortsätter sitt arbete kring delaktighet i det digitaliserade samhället. Du kan vara med och påverka arbetets inriktning när vi bjuder i till vårt andra regionala dialogforum om socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhället!

Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län

Varmt välkommen både ni som deltog vid första dialogforumet och nya deltagare. Denna gång tar vi ett steg vidare och tittar närmare på några av de spännande initiativ som tas i länet för att på olika sätt erbjuda invånarna stöd i användning av digital teknik. Syftet är att tillsammans lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur initiativen bidrar till ökad delaktighet för invånarna och vad som är viktigt att uppmärksamma i det fortsatta arbete. Vi har särskilt fokus på hur man når de som har stora utmaningar att delta aktivt i ett digitaliserat samhälle.

Innehåll

  • Kort återkoppling från dialogforumet i maj
  • Närbild på några initiativ i regionen; Digital fixarstöd i Stockholm, digital hemguide i Järfälla, Unga IT-värdar i Stockholm och Hållbar etablering i Stockholm
  • Dialoger i tvärgrupper: vad är viktigt att uppmärksamma? Idéer om fördjupning.
  • Spaning med tre perspektiv: medborgare + samarbetspartners + forskare
  • Nästa steg

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten, och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar.

Plats

Digitalt

Bakgrund

Vi förväntas i allt högre grad använda digital teknik för att vara delaktiga i vår vardag och i samhället. Men den som inte använder digital teknik riskerar bli begränsad och hamna i utanförskap. Socialtjänsten har en viktig roll i frågor som rör invånarnas delaktighet.

Den 27 maj höll vi, några av FoU:erna i Stockholms län i samarbete med forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet, ett regionalt dialogforum på temat "Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället". Nu är det dags för vårt andra dialogforum där vi fortsätter vårt arbete tillsammans.

Mer information

För mer information se hos Stockholms läns Äldrecentrum samt separat inbjudan (PDF)

Anmälan

Sista anmälningsdatum har nu passerat. (2021-09-21)

För sen anmälan kontakta martin.aberg@sollentuna.se

Forskning och utveckling, Konferens