Workshop markerar start för Sigtunas nya lokala program för demens/kognitiv sjukdom

Kommunens äldreomsorg och omsorg deltog tillsammans med minnesmottagning, vårdcentraler och rehabenhet på en workshop den 25 november 2019.

Workshopen var ett startskott för en nystart i samverkan och en grund för ett nytt lokalt program. Medicinskt ansvarig sjuksköterska tar, tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från alla berörda verksamheter, fram det nya lokala programmet för demens/kognitiv svikt. Vem gör vad när? Hur fungerar samverkan idag och hur vill vi att den ska fungera? Hur kan vi tillsammans skapa en sammanhållen vård och omsorg kring personer med demens-/kognitiv sjukdom och stöd till deras anhöriga?

Följande kommuner har i samarbete med FOU nu haft workshops för att uppdaterat sina lokala program 2019:

  • Järfälla har tagit fram nytt program för demens/kognitiv svikt. Klart.
  • Ekerö har uppdaterat sitt lokala program för demens/kognitiv svikt. Klart för beslut.
  • Upplands-Bro uppdaterar sitt program i december.

Läs mer om FOU nu:s arbete med kognitiv sjukdom: Samarbete kring demensfrågor

Publicerad 2019-12-09

Senast ändrad 2020-09-23