Vårens lunchseminarier från FOU nu inleds på temat vårdövergångar

Den första av vårens lunchseminarier från FOU nu inleds med en föreläsning på temat "Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem".

Hösten 2023 bjöd FOU nu på en serie digitala lunchseminarier på ämnen relaterade till vår verksamhet. Då seminarieserien föll i god jord fortsätter vi i vår med en ny serie med tre föreläsningar.

På vårens första föreläsning, den 21 mars kl. 12.00–12.45, kommer FOU nu:s Carl Willers, Rosalind Pfaff, Lisa Herulf Scholander och Elisabeth Rydwik, tala på temat "Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem".

Under föreläsningen kommer resultat från tidigare studier om riskfaktorer för återinläggning efter geriatrisk slutenvård att presenteras och diskuteras. Vi kommer också att beskriva en samskapandeprocess som ska genomföras under 2024 tillsammans med representanter från geriatrisk slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg i syfte att ta fram en modell för vårdövergångar.

Vidare är följande lunchseminarier planerade (mer information kommer):

  • STEG-projektet förebyggande (Emma Granström)
  • Funktionsnedsättning (Elisabeth Lauritzen)

Publicerad 2024-02-19

Senast ändrad 2024-04-15