Välkommen till årets andra träff i Regionalt nätverk kognitiv sjukdom/demens

Den 1 juni 2022 träffas nätverket Demens/kognitiv sjukdom i Stockholms län och Gotlands län. Träffen sker denna gång fysiskt. Passa på – antalet platser är begränsat.

Nätverket vänder sig till alla i länet som har uppdrag och intresse inom demens, både lokalt och regionalt + samverkan med nationella aktörer.

Läs mer om träffen här: Nätverksträff regionalt nätverk kognitiv sjukdom/demens

Publicerad 2022-05-06