Välbesökt länsgemensamt lunchseminarium om effekten av IBIC

Den 12:e mars 2021 anordnades ett digitalt lunchseminarium för att belysa en nyligen publicerad utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC).

Den 12 mars kl 12-13 bjöd FoU:erna, FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum in deltagarna i de lokala IBIC-nätverken och berörda chefer till ett gemensamt lunchseminarium där Myndigheten för Vård- och omsorgsanlys nya rapport Effekten av IBIC – En utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten presenterades av Eva Hagbjer, en av författarna till rapporten. Rapporten pekar på både framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

”Spännande och värdefullt att på enkelt sätt kunna få ta del av utvärderingen av IBIC i ett regionalt sammanhang. Det stärker en gemensam kunskapsdelning i ett regionalt sammanhang som samtidigt uppmärksammar frågor som vi kan ta vidare i vårt delregionala IBIC-nätverk”, säger Lotta Nylén, projektledare för FOU nu:s IBIC-nätverk.

Sammantaget medverkade ca 75 personer från länets kommuner.

Läs mer om FOU nu:s arbete med IBIC här: Lärande och erfarenhetsutbyte IBIC

Senast ändrad 2021-03-12