Utveckling och samordning av VIL för geriatrik, ASiH samt SPSV inom Region Stockholm

FOU nu leder från och med våren 2020 en regional VIL-samordning (verksamhetsintegrerat lärande) för geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård inom Region Stockholm, avsett driftform.

Den regionala samordningsfunktionen inom VIL kommer huvudsakligen fungera som ett nav vid beställning av VIL/APL/LIA-platser. Etableringen av en gemensam VIL-samordning syftar till att effektivisera arbetet, ge tidsvinster och höja kvaliteten samt att befintliga platser för VFU nyttjas på bästa sätt. I samverkan med VIL-plattformen ges också pedagogiskt stöd till verksamheterna genom befintlig AKA-plattform.

Temadagar för AKor kommer anordnas via teams under hösten.

En första beställning av VIL kommer att genomföras genom gemensam VIL 15/9 2020 (SSK studenter).

Läs mer om VIL/AKA-plattformen här: Stärkandet av kliniska lärmiljöer

Publicerad 2020-08-18

Senast ändrad 2020-09-23