Sundbyberg del av FOU nu fr.o.m. 1 januari 2022

Från 1 januari 2022 är Sundbyberg stad en del av FOU nu, tillsammans med de sju andra nodvästkommunerna och Region Stockholm.

”Att Sundbyberg kommer med stärker ett komplett delregionalt grepp i nordväst och ger samverkan med regionen ytterligare fart framåt. Redan nu under våren har arbete mellan staden och relevanta aktörer kommit igång med fokus på SIP:en” säger Håkan Uvhagen, chef för FOU nu.

Allt eftersom kommer Sundbyberg att spelas in i pågående arbeten.

Publicerad 2022-02-08