Samsas-seminarium om äldre som debuterar inom äldreomsorg

Vilka äldre ansöker om äldreomsorg för första gången och hur ser deras situation ut? Forskare från fyra FoU-enheter i Stockholm undersöker bland annat detta i Samsas-projektet. Nu bjuder de in till ett första forskningsseminarium som kommer att handla om just äldreomsorgens debutanter.

Ta del av resultat från en studie om hur situationen ser ut för äldre som ansöker om äldreomsorg för första gången. Studien är en av flera som ingår i forskningsprojektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre som bedrivs vid forsknings- och utvecklingsenheterna Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost och FOU nu. Projektet sker i partnerskap med äldre personer, och aktörer inom kommun, region och civilsamhället.

Under våren 2024 bjuder forskargruppen in till en digital seminarieserie för att presentera resultat från olika studier som görs inom Samsas-projektet. Det första seminariet äger rum 31 januari, klockan 15–16 och har temat Äldre som debuterar i äldreomsorg.

I denna registerstudie har vi analyserat drygt 33 000 biståndsbeslut från åren 2015–2022 i Stockholm. Detta gör att vi kan se trender i vilken omsorg som beviljas över tid. Under det här första tillfället kommer Bettina Meinow och Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum berätta om tankeväckande resultat.

Under seminariet kommer deltagarna få möjlighet att diskutera hur forskningsresultaten kan förstås utifrån egna erfarenheter, och ta del av andra deltagares kunskap och tankar i relation till resultaten.

Seminarierna riktar sig till äldre personer, anhöriga, personal inom kommun, region eller civilsamhälle som möter eller har intresse för äldre personers situation, men alla är välkomna.

PROGRAM

15.00–15.30 Presentation av debutantstudien
15.30–15.55 Diskussion
15.55–16.00 Sammanfattning och introduktion av nästa seminarium
16.00–16.15 Eftersnack för de som vill

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontakt

Projektledare Ida Goliath, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, ida.goliath@aldrecentrum.se
Maria "Mia" Flink, FOU nu, maria.flink@regionstockholm.se
Charlotte Klinga, FOU nu, charlotte.klinga@regionstockholm.se

Anmälan

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.

Publicerad 2023-12-20