Samsas-seminarier om äldre personer som medforskare

Forskargruppen i projektet Samsas bjuder under 2024 in till en digital seminarieserie för att presentera resultat från olika studier som görs inom projektet. Två seminarier är planerade under våren.

Forskargruppen i projektet Samsas bjuder under 2024 in till en digital seminarieserie för att presentera resultat från olika studier som görs inom projektet. Vid de två nästkommande tillfällena kommer Sarah Wallcook, medforskargruppledare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, att presentera medforskarprojektet, som har titeln Med och för äldre.

Seminarierna riktar sig till äldre personer, anhöriga, personal inom kommun, region eller civilsamhälle som möter eller har intresse för äldre personers situation, men alla är välkomna. Deltagandet är kostnadsfritt.

Datum och teman

18 april, klockan 15–16. Så ger en medforskarmodell tillgång till äldre personers kunskap.
Klicka här för att anmäla dig.

28 maj, klockan 15–16. Hälsa är bara en pusselbit till välbefinnande – medforskargruppens resultat.
Klicka här för att anmäla dig.

Bakgrund

SAMSAS är ett fyraårigt projekt finansierat av Forte. Projektet är ett samarbete mellan FOU nu, Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FoU Nordost. Läs mer om projektet här: Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – SAMSAS

Publicerad 2024-03-14