Samlokalisering ger stärkt samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst

Som en del i arbetet med att utveckla praktiknära FoU och för att stärka samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst, delar verksamheterna arbetsplats från och med april 2021.

Att vi kommer närmare varandra medför stora möjligheter, säger Håkan Uvhagen, verksamhetschef FOU nu, samt Anna Gärdegård, tf verksamhetschef FoU Nordväst.

– Vi ser framför oss en ökad kraft i de arbeten och de metoder som vi har gemensamt och ett ökat lärande mellan oss samt mellan alla socialtjänstens olika delar, men även en ökad samverkan med regionen vad gäller IFO-frågor. Vi märker också redan nu hur våra olika perspektiv och kompetenser gynnar varandra, helheten och ökar kvaliteten i FoU-arbetet. Ytterligare en viktig aspekt i detta är att vi blir fler som möts och jobbar tillsammans, det blir roligare och vi kan dra stor fördel av varandra och den samlade kompetensen. Det är också rationellt med stärkt samverkan utifrån exempelvis lokalkostnader och andra utgifter som vi kan dela på.

FOU nu (äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning) samfinansieras av de sju kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt Region Stockholm. Samma kommuner inklusive Sundbyberg samfinansierar FoU Nordväst (individ- och familjeomsorg).

Är du nyfiken på FoU Nordväst – titta in på deras hemsida: www.fou-nordvast.se

Publicerad 2021-04-15

Senast ändrad 2021-04-15