Planeringsstudie tar sikte på omställningen mot ”En god och nära vård”

Länsövergripande studie med fokus på äldre skall lägga grunden för framtida utvärdering av omställningen till ”En god och nära vård”.

Forskare på länets äldre-FoU:er (FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center, och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) kommer tillsammans med Karolinska Institutet och Region Stockholm genomföra en planeringsstudie som skall lägga grunden för ett framtida forskningsprojekt med sikte på att utvärdera omställningen till ”En god och nära vård” med fokus på äldre. Planeringsstudien bekostas med pengar från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och ska pågå under åtta månader med start januari 2023.

Studien, som getts titeln "Utvärdering av omställningen mot God och nära vård – i samverkan med kommun, region och civilsamhälle", kommer bl.a. att innefatta workshops och intervjuer med personer inom kommun, region och civilsamhälle. Tanken är att tillsammans med berörda parter få fram relevanta frågeställningar och att skapa förutsättningar för det kommande forskningsprojektet, vars medel ansöks om i ett senare steg.

Huvudansvarig för projektet är Maria "Mia" Flink, projektledare och forskare och docent på FOU nu.

Kontakt

För mer information, kontakta Maria Flink på maria.flink@regionstockholm.se

Publicerad 2022-12-16