Pilotprojekt för KTC/metodträning inom och mellan kommunal och regional verksamhet

Arbetet som inleddes hösten 2022 är nu inne i sin andra fas.

Under hösten arbetade deltagare från Järfälla, Upplands-Bro kommun och Jakobsbergsgeriatriken tillsammans med att identifiera prioriterade behov och upplägg för gemensam metodträning. Under våren har metodträningen påbörjats med första delen kring ”centrala infarter”, och fortsätter med områdena ”andning och luftvägar” samt ”urinvägar och kateterisering”. FOU nu faciliterar och följer satsningen.

Under året vill vi möjliggöra för fler av våra kommuner tillsammans med regionens verksamheter att inkluderas i det fortsatta arbetet.

Publicerad 2023-03-24