Nytt FoU-arbete kring vuxna i förvärvsarbetande ålder med insatser från flera delar av socialtjänsten

Ett nytt arbete har inletts tillsammans med FoU Nordväst kring vuxna i förvärvsarbetande ålder med insatser från flera delar av socialtjänsten.

Nytt samarbete mellan FOU nu och FoU Nordväst. Tillsammans med kommunerna och berörda delar av regionen kommer vi inventera hur behoven ser ut och vilka aktörer som finns och som kan bidra. Syftet är dels att få syn på gemensamma frågor som kräver samverkan mellan funk, IFO och vården och dels att identifiera var och hur FoU:erna bäst kan bidra. Om det skulle visa sig värdefullt med fördjupad kartläggning kan det bli ett uppdrag för 2024.

Bedömning är även ett första steg till att se på vuxenfrågorna tillsammans. Det är värdefullt och kan ge ökad kunskap för hur fortsatt samarbete bör utvecklas. Se ”save the date” till Socialtjänstdagen den 4 maj 2023 här: Save the date - 4 maj - Socialtjänstdagen (FoU Nordväst).

Publicerad 2023-03-20