Nytt avhandlingsarbete om partnerskap mellan praktik och akademi

Den 21 oktober 2019 försvarade Håkan Uvhagen – verksamhetschef för FOU nu – sitt avhandlingsarbete med titeln "Make it happen and make it matter - Implementation and impact of primary healthcare-academia partnerships".

Arbetet utgår från det allt större behovet av utveckling inom vård och omsorg och synliggör ett närmare samarbete mellan praktiken och akademin, genom engagemang av praktiken i forskning och studerandes kliniska träning, som ett sätt att nå utveckling. Avhandlingen syftar till att bättre förstå vilka avtryck/impact ett närmare samarbete kan ge och framför allt bättre förstå varför dessa impact händer.

Avhandlingen kan laddas ner här:

Publicerad 2019-10-22

Senast ändrad 2020-09-23