Ny studie lyfter fram anhörigas delaktighet

Ökad samverkan mellan anhöriga, närstående och profession kan leda till stora vinster för alla parter. Den slutsatsen drar Pia Nilsson i en studie som genomförts vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Studien är Pias magisteruppsats, där hon fokuserar på delaktighet för anhöriga till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Studien bygger på 17 intervjuer, framförallt med anhöriga men även med handläggare inom den kommunala socialpsykiatrin.

Under intervjuarbetet framkom ett antal återkommande teman som var viktiga för anhörigas delaktighet i handläggningsprocessen runt den närstående – både sådant som var viktigt och positiv och sådant som var hinder och svårigheter. Till Pias förvåning visade sig vissa teman vara ömsesidiga och varandras spegelbilder ur anhörig- och handläggarperspektivet.

Pia har mångårig erfarenhet som anhörigkonsulent i Ekerö och arbetar med utveckla stödet till alla anhöriga; till äldre samt till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Läs en intervju med Pia om hennes studie här: Stora vinster om anhöriga får vara delaktiga visar ny studie (Anhoriga.se)

Ladda ner studien här (Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek)

Publicerad 2020-01-31

Senast ändrad 2020-09-23