Ny rapport om FoU:s roll i välfärdssverige

Intresseföreningen FoU Välfärd har undersökt vilken roll FoU kan och bör spela i utvecklingen av det sociala arbetet. Nu är rapporten klar.

Socialt arbete är i ständig förändring. Välfärdens utmaningar tar nya former och nya samhällsfenomen dyker upp längs vägen. Det sociala arbetet behöver mötas med agilitet, kompetens och säkerställd kunskap. Kunskap som möter praktikens utmaningar. 

FoU Välfärd gav utredare Margareta Forsberg i uppdrag att undersöka vilken roll FoU kan och bör spela i utvecklingen av det sociala arbetet. Nu är hennes rapport klar. Rapporten presenteras på FoU Välfärds konferens den 12 oktober.

Ladda ner och läs den redan nu, via nedanstående länk.

Rapporten om FoU i välfärdssverige är klar - Intresseföreningen FoU Välfärd (fouvalfard.org)

Publicerad 2023-09-22