Ny artikel om orsaker till återinskrivning av patienter till slutenvården

En registerstudie om riskfaktorer för återinskrivning av patienter efter geriatrisk slutenvård har genomförts. En första artikel är nu publicerad.

Arbetet har genomförts av FOU nu tillsammans med forskare från Akademiskt primärvårdscentrum, Centrum för samhällsmedicin och epidemiologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Studien bygger på journaldata från medverkande geriatriska kliniker, VAL-databasen (datalager för uppföljning av vårdhändelser i Region Stockholm) samt data från Statistiska centralbyrån.

Nu är första artikeln publicerad och nås via denna länk:

Läs mer om projektet här: Orsaker till återinläggning i slutenvården

Publicerad 2021-03-23