Nätverksträff om VFU-handledarens och studentens uppgift och ansvar för handledning

Den 23 februari 2023 hölls ett interaktivt seminarium för AKO:r inom ramen för vår gemensamma plattform inom geriatrisk hälso- och sjukvård ASIH, SPSV, Närakuter och kommunal verksamhet i Region Stockholm.

Vid senaste AKA-nätverksträffen fick vi möjligheten att lyssna på och diskutera med Lilja Cajvert på temat VFU-handledarens och studentens uppgift och ansvar för handledning. Lilja är verksam vid Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet av handledning, forskning och undervisning som berör området VFU-handledarens uppgift och funktion, samt har skrivit böcker både för VFU-handledare och studenter.

Temat för nästa AKA-nätverksträff som sker fysiskt den 4 maj är: Lika för alla men ändå anpassat – hur får vi till det på ett bra sätt? Dagen kommer att handla om neuropsykiatriska tillstånd, VFU och klinisk handledning.

Bakgrund

Träffarna anordnas som en del i AKA-plattformen, med syftet att stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASIH/SPSV och att möjliggöra för ökad förståelse, samverkan, kunskap och intresse för verksamhetsområdena. Arbetet sker i samarbete mellan SLSO/FOU nu, samtliga geriatriska kliniker, ASIH, SPSV oberoende av driftsform samt berörda universitet, högskolor i länet.

Kontakt

Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se, 072 453 96 79
Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se, 070-262 12 43

Publicerad 2023-03-07