Nätverket för utveckling av dagverksamhet demens växlar upp

Uppslutningen var god när nätverket för utveckling av dagverksamhet–demens träffades digitalt den 21 april, och drog upp planer framöver.

Sundbybergs kommun, som är en relativt ny ägarkommun för FOU nu, deltog, såväl som flera nya deltagare från övriga kommuner.

Nätverket beslutade fortsätta hålla regelbundna teamsmöten, men också att ta upp studiebesök igen.

Exempel på ämnen som kommer tas upp:

  • "Socialstyrelsens vägledning i praktiken – hur jobba med de 4 stegen?"
  • "Kvalitetssäkring – erfarenheter från ISO i Sigtuna"
  • "Att inom ramen för uppdragen anpassa efter målgrupper – för yngre + nivåindelning"
  • "Att utveckla stödet till personer och anhöriga genom satsning på personalen”

Bakgrund

Ett nätverk för erfarenhetsutbyte, tips och stöd avseende utveckling av dagverksamhet demens har lanserats. Detta är nätverkets första möte.

Målgrupp

Vänder sig till dig som leder utvecklingsarbetet inom dagverksamheten eller kommunen – till exempel projektledare, chefer och samordnare. Det kan vara större utvecklingsprojekt inom en kommun eller mindre förändringsarbete inom en verksamhet. Träffen och nätverket vänder sig i första hand till kommunerna inom FOU nu men även andra intresserade kan eventuellt delta.

Övrigt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se, tel 070-00 11 234

Publicerad 2022-04-22