Medel till studie om förebyggande träning före canceroperation

Elisabeth Rydwik har fått anslag från Vetenskapsrådet och Cancerfonden för projektet: "CanOptiFys: OPTImerad FYSisk funktion inför bukCANcerkirurgi – effekter på postoperativa komplikationer och livskvalitet för sköra äldre personer".

CancerfondenVetenskapsrådet

Fysisk aktivitet kan minska risken för återfall och dödlighet i cancer, risken är extra stor för äldre personer. Syftet är att undersöka effekten av träning före operation för att minska risken för komplikationer, försämrad funktion och livskvalitet efter bukkirurgi pga cancer. Studien genomförs i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Ersta sjukhus, Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet.

För mer information kontakta Elisabeth Rydwik, e-post: elisabeth.rydwik@sll.se, eller telefon: 08-524 888 18.

Publicerad 2019-11-13

Senast ändrad 2020-09-23