Länsövergripande nätverksträff om individens behov i centrum

Torsdagen den 28 november 2019 arrangerades en länsövergripande nätverksträff om individens behov i centrum (IBIC) på Jakobsbergs sjukhus. Träffen hade över 40 anmälda, och var ett samarbete mellan Nestor, FOU Nordost och FOU nu.

Temat för dagen var "När kan vi säga att vi arbetar i enlighet med IBIC?". FoU:erna informerade om sitt pågående arbete, och Helena Henningson och Anna Thomsson från SKL (Sveriges Kommuner och Regioner), tidigare SKL, berättade om hur de arbetar med IBIC. Viktiga frågor diskuterades och erfarenheter utbyttes i efterföljande dialogcafé.

Stort tack till alla som deltog!

Läs mer om IBIC här: Lärande och erfarenhetsutbyte IBIC

Publicerad 2019-11-29

Senast ändrad 2020-09-23