Konferens gav snabb bild av FoU-frågor kring funktionshinder

Den 7 dec genomfördes en digital minikonferens, som gav en snabb bild av FoU-frågor rörande funktionshinder i Stockholms län. FOU nu har medverkat i en första samlad presentationen av det arbete som bedrivs i länet.

På 1,5 tim presenterades de olika FoUérna och kompetenscentra med inriktning på funktionshinderfrågor i Stockholm län och deras aktuella arbeten och samarbete med STORsthlm, Region Stockholm, Länsstyrelsen och Funktionsrätt Stockholm. Ca 70 personer deltog från både kommuner, regionen och brukarorganisationer.

Vi fick fin respons och flera önskemål om fler digitala konferenser.

Publicerad 2020-12-17

Senast ändrad 2020-12-18