Intervju med FoU Nordosts Christofer Lindgren om aktionsforskningsprojektet SAMSAS

Projektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – syftar till att studera och stödja samverkan avseende förebyggande insatser i hemmet. FoU Nordost har kollat upp hur arbetet fortskrider, med forskningsledare Christofer Lindgren.

Arbetet med SAMSAS inleddes 2021, och är ett samarbete mellan Stockholms läns FoU:er med äldreinriktning: FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Projektet är ett aktionsforskningsprojekt, som nu är inne i en kartläggande fas. Denna fas handlar om att studera hur samverkan för att förebygga ohälsa hos äldre ser ut idag. Nästa fas syftar till att samskapa och utvärdera nya samverkansmodeller för förebyggande insatser för äldre som bor kvar hemma, tillsammans med äldre, personal, chefer och beslutfattare inom civilsamhälle, kommun och region.

Christofer Lindgren, forskningsledare på FoU Nordost, och Eva Karlsson, projektledare på Nestor FoU-center, bedriver följeforskning i SAMSAS. Följeforskning innebär att de finns med och studerar och granskar hur detta sätt att forska på förverkligas.

Läs intervjun med Christofer på FoU Nordvästs webbplats

Publicerad 2022-04-07