God och nära! Hur då? – summering från 8 december

FOU nu anordnade eftermiddagen den 8 december 2021 en digital erfarenhetskonferens med samtal kring god och nära vård och omsorg.

God och nära vård och omsorg – nationell vision och satsning – ett gemensamt uppdrag för region och kommun. Hur blir den god och nära? Hur vet vi om vi är på rätt väg? Vilka är de bästa erfarenheterna och de största utmaningarna? Vilka spår för framtiden ser vi redan nu?

Dessa var några av de frågor som det tre timmar långa programmet sökte svara på den 8 december. Ett 70-tal deltagare från kommunerna, regionen, FoU:er, forskare och lärosäten med flera bidrog till att lyfta 8 olika utmaningar och möjligheter:

 • Kontinuitet för god och nära vård och omsorg – ett samtal med professor Mirjam Ekstedt.
 • Lokal samordning gav ny samverkan med psykiatrin. Exempel från kluster/ny geografisk samordning av primärvården i Järfälla, där samverkansgruppen utifrån behov på ett nytt sätt kunnat involvera psykiatrin.
 • Nytt stöd utvecklas i samspel med de berörda – ledningens roll? Exempel från Upplands-Bro kommun som byggt upp nytt stöd till unga med kognitiv sjukdom i nära samverkan med de berörda. Personcentrerat – relationsbaserat – stöd utifrån behov! Samtalet kretsade även kring vilket stöd som behövs från ledningen för att åstadkomma detta.
 • God och nära vård på SÄBO – olika perspektiv. SÄBO – ett hem där vården är nära. Vad kan vi lära? Nestor FoU-center lyfter dilemman utifrån sin studie av hälso- och sjukvård vid SÄBO
 • Gemensamma lokala mål – för samverkan kring den enskilde. Exempel från samverkansgrupp i Sundbyberg; Hur ta ut riktning tillsammans samt utveckling av samarbetet kring SIP .
 • Brett grepp om kompetensfrågan – olika vägar för lärande. Om långsiktiga strategier för att säkra kompetens och livslångt lärande. Ex från Solna stads arbete med kompetensstrategi och nytt stöd till verksamheterna i form av metodrum och vårdlärare.
 • Närmre vård inom LSS – blev den mer god? Samtal kring erfarenheter från kommunaliseringen av hemsjukvården för de
  som bor inom LSS
  -bonden. Blev den mer god? Ja!, svarade de som bidrog i samtalet. Det finns mycket att lära från kommunalisering av hemsjukvård inom LSS.
 • Hur når statliga satsningar ut och gör skillnad? Erfarenheter från några av de som har haft nya uppdrag att hantera statsbidragen i kommunerna.

God och nära vård och omsorg är något vi alla, på olika sätt, hade fokus på hela 2021. De samtal som fördes byggde på utmaningar och goda exempel som kommunerna och regionen identifierat tillsammans med FOU nu. Konferensen syftade till öppna, reflekterande, lärande samtal. Du kan ta del av korta presentationer och medskick från samtalen via denna länk: God och nära! Hur då? (padlet.com)

I padleten hittar du också kontaktuppgifter för respektive ämne. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Publicerad 2022-01-13