Gemensam utveckling av god och nära vård för de som har växelvård

Ett stöd för aktörerna utifrån geografisk samordning som tillsammans ser över flödet och stödet till den enskilde som har växelvård

I den geografiska samverkan mellan primärvård, slutenvård och kommunen i Järfälla har chefsgruppen (utifrån den geografiska samordningen, fd klustersamverkan) prioriterat att skapa sömlös växelvård. Det är inte så många personer som har växelvård men det är en viktig grupp då det rör de mest sjuka, sköra äldre som bor hemma med anhöriga som behöver stöd. Här finns mycket att lära kring att få bättre vårdövergångar och mer personcentrerad samordnad vård och omsorg. I det arbetet som FOU nu medverkar till ser primärvård, kommun och slutenvård på hur övergångarna sker från hem till växelvård och ev sjukhusvistelse.

FOU nu har aktivt följt utvecklingen av samverkan mellan vård och omsorg sedan införandet av "kluster"/ geografisk samordning av primärvård och lokal samverkan i Region Stockholm.

Publicerad 2022-04-11