Frukostseminarium om förebyggande egenvård

Den 25 november anordnar Stiftelsen Äldrecentrum ett frukostseminarium där resultat från projektet "STEG" – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – redovisas. Ett arbete där också FOU nu är med.

Stiftelsen Äldrecentrum och projektet STEG – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – anordnar ett frukostseminarium om förebyggande egenvård. Var med på plats eller anslut digitalt. Resultat från genomförda delar av projektet presenteras av Stiftelsen Äldrecentrums utredare Lina Palmlöf och postdoktor Elin Jakobson.

Plats

Digitalt via Microsoft Teams, eller på plats i Stiftelsen Äldrecentrums lokaler (plan 10 på Sveavägen 155, Stockholm).

Anmälan

Delta digitalt

Delta på plats

Publicerad 2023-11-09