FOU nu stöttar implementering av nytt självständighetsverktyg

Ett nytt verktyg med indikatorer för artikel 19 i FN-konventionen kommer 2021. Hur kan vi tillsammans bäst bädda för god spridning?

Independent Living Institute (ILI) driver arvsfondsprojektet Artikel 19 som verktyg, som ska stärka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Artikel 19 handlar om självbestämmande och delaktighet i samhället.

Upplands Väsby kommun och Järfälla kommun ingår, tillsammans med några andra kommuner i Sverige, i arbetet att ta fram indikatorer för artikel 19 på individnivå. FOU nu, Forum Carpe med flera är med i projektets referensgrupp.

I december arrangerade FOU nu och Forum Carpe, i samarbete med ILI, en workshop, för att i ett tidigt skede lyfta frågor om implementering av verktyget. Hur kan projektet få kunskap och nytta av befintliga strukturer och arbeten? Hur ska verktyget utformas för att skapa störst nytta och nå ut på bästa sätt?

Independent Living Institute, Upplands Väsby, Forum Carpe, SKR, myndigheten för delaktighet och Solna bidrog i denna första, nyfiket undersökande workshop. FOU nu kommer tillsammans med Forum Carpe fortsatt samverka med ILI för spridning av verktyget under 2021.

Mer information

Läs mer om ILI:s projekt Artikel 19 som verktygIndependent Living Institutes hemsida

Publicerad 2020-12-18

Senast ändrad 2020-12-18