FOU nu deltar i samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

STEG – "Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer" är ett FoU-gemensamt forskningsprojekt som är ett samarbete mellan länets äldre-FoU:er, Sophiahemmets högskola, och Akademiskt primärvårdscentrum.

Målet är att skapa arbetsmodeller som stöd för att utveckla primärvårdens och äldreomsorgens samarbete kring förebyggande egenvård – med särskilt fokus på hur det befintliga verktyget "egenvårdsintyg"  kan användas – arbetsmodeller som är relevanta, genomförbara i verksamheterna och som ger önskade effekter för de berörda.

Arbetet STEG är uppdelat i tre delar som bygger på varandra. Arbetet inleddes 2022, och planeras pågå i tre år. Arbetet finansieras av Forte.

Från FOU nu deltar Emma Granström i studiens tredje del där arbetsmodeller samskapas tillsammans med berörda parter (primärvård, äldreomsorg och äldre personer). Genom att inkludera flera olika perspektiv skapas modeller som är relevanta och genomförbara i verksamheterna vilket bäddar för praktisk användbarhet.

"Att hitta praktiskt användbara arbetssätt som stärker samarbetet kring egenvård för äldre sköra personer ligger väl i linje med FoU:s uppdrag. Det ska bli väldigt lärorikt att, genom att använda en strukturerad metod, inkludera flera olika perspektiv i arbetet.", berättar Emma.

Läs mer om arbetet via länken här intill.

Publicerad 2022-10-13