Fler digitala lunchseminarier från FOU nu – fokus förebyggande

Vi kommer att fortsätta anordna lunchseminarier för inspiration och spridning av kunskap kring aktuella arbeten. Tre seminarier är just nu planerade, som kommer hållas i februari, mars och i april, med ett gemensamt fokus på förebyggande.

Lunchseminarierna är lättillgängliga, i enkel form, med medarbetare på FOU nu, i dialog med personer från berörda verksamheter, som ett av flera sätt att sprida kunskap och skapa nyfikenhet.

Under hösten 2023 anordnade vi våra första digitala lunchseminarier: "Samverkan i det förebyggande arbetet", ”Systematisk färdighetsträning för ökad kompetens och samverkan” samt "Anhörigperspektivet – en fråga för hela socialtjänsten. Exempel på hur anhörigstöd kan samskapas". Lättillgängliga seminarier i enkel form, hållna av medarbetare på FOU nu, i dialog med personer från berörda verksamheter.

Seminarierna var uppskattade, så vi har redan nu planerat för en ny serie lunchseminarier våren 2024, alla digitala via Microsoft Teams vid lunchtid, kl. 12:15–13:00. Vi återkommer i början på januari med information om datum, tider och specifikt innehåll.

Publicerad 2023-12-18