Film om pilotprojekt för färdighetsträning i metodrum

FOU nu har tillsammans med verksamheter från Järfälla och Upplands-Bro kommun samt Jakobsbergsgeriatriken arbetat fram program/aktiviteter för färdighetsträning. En kort video har tagits fram som summerar erfarenheterna från projektet.

Färdighetsträning och samverkan i metodrum

Under hösten 2022 och våren 2023 har verksamheter från Järfälla och Upplands-Bro kommuner samt Jakobsbergsgeriatriken tillsammans prioriterat och tagit fram program/aktiviteter för gemensam färdighetsträning. Fokus lades på sjuksköterskorna och deras behov, med målet att uppnå en högre och jämnare kompetensnivå samt öka samverkan.

Utbildningsinsatserna genomfördes vid metodrummet på Jakobsbergs sjukhus samt vid Clinicum på Danderyds sjukhus. Prioriterade områden var centrala infarter, andning och luftvägar samt kateterisering.

Projektet fortsätter under 2024 med nya prioriterade områden och fortsatt fokus på samverkan, där även primärvården kommer delta.

I piloten har FOU nu har bidragit med processledning. Ett regionalt lärandenätverk har också startats, för att bidra till samarbete kring metodrum mellan Region Stockholm (utanför storsjukhusen) och kommunerna i länet.

En kort video har tagits fram som summerar erfarenheterna från projektet, som du kan se ovan.

Välkommen att ta del av våra erfarenheter!

Kontakt

Publicerad 2023-11-16