Driv och engagemang på Samsas-workshoppar i Skogås

Hur kan verksamheter samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre? I en workshopserie i Skogås, Huddinge, har representanter från kommun, region och civilsamhälle med stöd från forskare tagit fram en modell för hur samverkan ska ske.


Från vänster: Helen Odisho, Ann-Cathrin Lindell, Helena Strehlenert, Åsa Johansson Stridh, Ellica Mattson Österlund, Eva Hjelm, Anna Bäckman Lauffs, Cristofer Lindgren, Karin Johansson, Helena Reuterham, Carola Nordebrink, Ida Goliath, Kathrine Eriksson, Ann-Louise Bergquist och Mia Flink. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Inom forskningsprojektet Samsas (se info nedan) har representanter från kommun, region och civilsamhälle i Skogås i Stockholm tagit fram en modell för samverkan, i en serie workshoppar för att förebygga försämrad hälsa hos äldre som avslutades i januari 2023. Workshopparna medarrangerades av forskare på Stiftelsen Äldrecentrum, FOU nu, Nestor FoU-center och FoU Nordost.

– Vi har tillsammans med deltagarna identifierat hur samverkan har sett ut tidigare och satt mål för vad man vill samverka kring samt planerat hur dessa ska uppnås. Målet som de själva har satt är att nå äldre personer i Skogås med ett utbud av aktiviteter som passar olika behov, säger Mia Flink forskare på FOU nu som har lett workshopparna.

Själva modellen är en struktur för vilka aktörer som ska samverka, samt hur samverkan ska ledas och organiseras. För att nå äldre personer har deltagarna också inlett ett arbete för att marknadsföra och få ut information om de olika aktiviteterna som finns.

Inom Samsas-projektet kommer samverkan att samskapas inom ytterligare två kommuner: Södermalms stadsdelsförvaltning och Upplands-Bro.

Publicerad 2023-01-16

Om Samsas

I Samsas-projektet studerar, samskapar och utvärderar forskare nya samverkansformer – i partnerskap med äldre personer, personal inom vård och omsorg samt beslutsfattare inom civilsamhälle, kommun och region. Samverkansmodellerna som forskarna tar fram i projektet ska stödja äldre personer att behålla sin hälsa så länge som möjligt.

Projektet pågår i fyra års tid med Forte som finansiärer. Ida Goliath, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, är projektansvarig för Samsas. Från FOU nu medverkar Maria "Mia" Flink, maria.flink@regionstockholm.se, och Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se.