Anhörigstöd i framkant

Det är centralt att se över hur arbetet med anhörigstöd går till i kommunerna samt att fånga denna fråga på en strategisk nivå. Vi planerar för ett arbete om anhörigstöd i framkant med start under hösten 2021.

Arbetet utgår från ett orienterande seminarium, en efterföljande seminarieserie/kunskapsresa där lokalt utvecklingsarbete kopplas till aktuella forskningsresultat, och avslutas med ett uppföljande seminarium med erfarenhetsutbyte.

Läs mer här: Anhörigstöd i framkant

Publicerad 2021-06-16