Äldre-FoU:er bjuder in till lunchseminarium om IBIC

Välkomna till ett länsövergripande digitalt lunchseminarium den 12 mars. Seminariet utgår från Myndigheten för Vård- och omsorgsanlys nya rapport, en nationell utvärdering av IBIC.

Precis som tidigare år vill FoU:erna FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum gå samman och bjuda in deltagarna i de lokala IBIC-nätverken till en gemensam träff. I år sker träffen i form av ett kortare lunchseminarium. Temat är Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys nya rapport "Effekten av IBIC – En utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten" – en nationell utvärdering av IBIC.

Målgruppen är processledare och andra som ingår i de lokala IBIC-nätverken, berörda chefer i kommunerna samt medarbetare vid FoU. Talar gör Eva Hagbjer, en av rapportens författare.

För mer information kontakta Lie Åslund, forskningsledare FoU Nordost, e-post: lie.aslund@founordost.se

Tid

12 mars 2021, kl. 12:00–13:00

Anmälan och information

Läs mer på FoU Nordosts hemsida

Senast ändrad 2021-03-03