Lyckad AKA-dag på Handens sjukhus

FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för adjungerade kliniska adjunkter, AKA, i länet. Som ett led i detta anordnas återkommande "AKA-dagar" – heldagar för nätverkande och kunskapsinhämtning.

Idag den 4 maj 2023 ägde vårens fysiska AKA-nätverksdag rum. Vi har som tradition att vid varje fysisk träff besöka nätverksmedlemmarnas olika arbetsplatser. Denna gång var vi på Handens sjukhus. Tack Ljiljana Matkovic för att du ordnade allt så fint.

Nästan ett trettiotal AKor och lärosätesrepresentanter från KI, Sophiahemmets högskola och Marie Cedershiölds högskola deltog i intressanta samtal kring temat Neuropsykiatriska tillstånd och möten i vården med särskilt fokus på VFU, klinisk handledning och praktisk tillämpning av forskningsbaserad kunskap. Vi hade glädjen att få lyssna till och samtala med Jarita Rutowski, specialistsjuksköterska i psykiatri med stor erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd både genom sitt arbete som specialistsjuksköterska och handledare på Akademiska sjukhuset och genom egenlevd erfarenhet.

Tack alla som bidrog med reflektioner, frågor och erfarenheter. Vi ses digitalt 7 september och den 21 november på Sophiahemmet som tar över värdskapet för nästa fysiska träff.

/Charlotte & Emma

Publicerad 2023-05-04